CIOS Nederland – verbinding van onderwijs, werkveld, kennis & onderzoek

CIOS Nederland ondersteunt en faciliteert organisaties die professionals opleiden voor een sportievere, socialere en gezondere samenleving.

CIOS Nederland vertegenwoordigt de vijf CIOS’en die de opleidingen voor Sport en Bewegen verzorgen; CIOS Goes Breda (Scalda – ROC West-Brabant), CIOS Haarlem Hoofddorp (Nova College), CIOS Arnhem (ROC Rijn IJssel), CIOS Heerenveen Leeuwarden (ROC Friesland college) en CIOS Sittard Venlo (ROC Leeuwenborgh opleidingen). Voor meer informatie: www.cios.nl