Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

Jouw passie ligt bij zowel het lesgeven als het organiseren van projecten.

Het motiveren van mensen om structureel te sporten staat centraal binnen het profiel BOS. Je hebt te maken met kinderen van een basisschool bij een project op de sportvereniging of jongeren die deelnemen aan een straatvoetbaltoernooi op een Cruyff Court. Ook ouderen die je bijvoorbeeld Nordic Walking aanleert, behoren tot jouw doelgroep.

Tijdens de lessen komen de volgende thema’s aan bod:

  • straat- en burgercultuur
  • lesgeven aan verschillende doelgroepen
  • sportstimulering en gedragsverandering
  • marketing binnen de BOS-driehoek
  • organiseren van projecten binnen de BOS-driehoek

Je loopt stage bij verschillende instanties binnen de BOS-driehoek zoals het sportbuurtwerk, de gemeente, de basisschool, de naschoolse opvang of de sportvereniging.

Jouw passie ligt bij zowel het lesgeven als het organiseren van projecten.
uitstroomprofiel
Buurt, Onderwijs en Sport