Werkwijzer steunfonds studiekosten

12 juni, 2018

Eind juni 2016 heeft de minister OCW aangekondigd dat er een tijdelijke regeling komt voor ouder(s)/verzorger(s) met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo die de schoolkosten niet kunnen betalen. Voor schooljaar 2018-2019 wordt deze gecontinueerd. Scalda heeft een werkwijzer (Steunfonds Studiekosten) opgesteld waarin studenten kunnen lezen wat zij moeten doen om een bijdrage uit dit budget aan te vragen of waar studenten zich moeten melden.

Het budget voor Steunfonds Studiekosten is gelimiteerd. Scalda neemt pas studenten op voor het Steunfonds Studiekosten wanneer Stichting Leergeld aangeeft dat een student is getoetst en voldoet aan de voorwaarden. Als een student voldoet kan hij/zij de leermiddelen bestellen in de MBOwebshop op rekening van Scalda, hiervoor is een werkwijzer (Bestellen op rekening MBOwebshop) opgesteld.